55. Al Waliyy ( الولى ) Yang Maha Melindungi


Artinya :

Dzat yang maha menolong, yaitu Dia menolong hamba-hambaNya yang dikasihi dan memberi perlindungan dari orang-orang jahat kepadanya.ALlah adalah pelindung terbaik bagi hamba hamba NYA.

Allah berfirman :

 "Tiadakah kamu mengetahui bahwa kerajaan langit dan bumi adalah milik ALLAH dan tiada bagimu selain Allah seorang pelindung maupun seorang penolong" (AL Baqarah 2 : 107)
At Taubah ( 9 : 116 ) Sesungguhnya kepunyaan Allah ah kerjaan langit dan bumi. Dia menghidupkan dan mematikan dan sekali kali tidak ada pelindung dan penolong bagimu selain ALLAH 
 
Jika ada orang yang ketakutan akan guna guna,  kehilangan harta benda, kehilangan kekuasaan dan pekerjaan dan kemudian berserah diri melepaskan seluruh urusannya kepada Allah dan memohonkan perlindungan hanya kepada NYA maka Allah pasti akan melindungi hamba yang mempercayakan hidup dan kehidupannya pada NYA.

Allah juga akan melindungi manusia yang mencari NYA dengan mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya dengan menerangi hati. Seharusnya orang hanya merasa takut jika mereka mengambil perlindungan selain dari Allah karena Allah tidak memaafkan orang yang berlindung kepada selain NYA
Orang juga akan merasakan perlindungan Allah jika  mereka belajar bagaimana Allah melidungi hamba NYA. ketika hamba tersebut mencoba mengenal Allah dari Al Quran dan Sunnah Rasul2Nya.

Dalam suatu hadis disebutkan bahwa jika seorang hamba datang berjalan kepada KU maka AKU akan berlari menghampirinya. ” Orang akan semakin mendapatkan keyakinan tentang perlindungan Allah jika saja mereka mempelajari dan berusaha menjalankan apa yang diperintahkan dan menjauhi larangannya seperti dalam Al Quran dan AL Sunnah tanpa keraguan. 

Hati orang yang terterangi dan terlindungi tidak mengenal dan menimbulkan rasa takut kepada sesama tetapi saling mencintai dan menghormati keberadaan masing mahluk dan saling memiliki empati. Hamba tersebut hanya akan takut kepada sang Pencipta dan tunduk dan patuh kepada NYA berperi laku sebagaimana penciptanya dengan melindungi mahluk mahluk lainnya yang lebih lemah darinya, karena itu adalah perintahNYA yang ada dalam Kitab NYA yang Mulia. 

Pada akhirnya dengan sikap-sikap diatas seorang hamba akan menjadi perpanjangan tangan pencipta NYA sesuai contoh yang di berikan oleh Utusan NYA dalam berjalan di muka bumi ini. 

Orang yang mengenal Tuhan NYA, akan mengakui keunggulan dan keesaan NYA bertindak sebagaimana ia diperintahkan akan dicintai oleh mahluk Allah lainnya dan dekat dengan Allah sehingga mempunyai mata yang diterangi dan melihat dengan cahaya Ilahi,

Hamba hamba tersebut menarik pelajaran dari semua yang mereka dengar dan lihat. Tidak ada rasa sedih maupun takut terhadap apapun kecuali ketika mereka menentang keridhaan ALLAH, karena mereka tidak mengharapkan apapun dan dari siapapun kecuali ALLAH.

AL WALIY (yang Maha Melindungi) adalah yang mencintai dan melindungi semua Mahluk NYA. Perlindungan ini NYA tidak terhenti ketika seseorang berada di dunia, namun juga ketika di akhirat. Tidak akan satupun amalan seorang hamba yang sia sia, namun Allah juga akan menghukum dengan seadil adilnya yang merupakan salah satu bentuk perlindungan yang diberikan NYA ketika di akhirat 

`Allah pelindung orang-orang yang beriman; Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan (kekafiran) kepada cahaya (iman)` (Al Baqarah:257). Sehinggga untuk orang yang beriman tidak ada keraguan siapakah pelindungnya.

Terkadang seorang hamba tidak merasa terlidungi karena tidak dapat melihat Allah baik dengan hatinya apalagi dengan matanya. Namun Firman Allah dalam AL Baqarah 186 ” Dan apabila hamba hamba KU bertanya kepadamu tentang Aku maka jwablah bahwa aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepada KU maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku dan hendaklah mereka beriman kepada KU agar mereka selalu dalam kebenaran.

Seberapa dekatkah Allah kepada hamba hamba NYA firman Allah dalam AL Qaaf 50 ” sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkah oleh hatinya dan Kami lebih dekat kepadanya dari pada urat lehernya

Bagi orang ber iman yang percaya bahwa Allah bahkan lebih dekat dari urat lehernya sendiri akan selalu merasa terlindungi dan mendapatkan keamanan lahir dan batin.. baik dalam keadaan susah maupun senang, dalam kesempitan maupun kelapangan, karena segala sesuatu yang terjadi adalah kehendak dan atas seizin Allah

Semoga Allah selalu melindungi kita dalam setiap perjalanan kita di muka bumi dengan penuh kerendahan hati, sebagai mahluk yang lemah, dengan cinta yang melembutkan hati untuk saling menyayang dan melidnungi, dengan rasa patuh kepada NYA sehingga tawakkal dan ridho menjalani apa yang di tentukan untuknya dengan kesabaran dan keikhlasan. Semoga Allah selalu melindungi kita agar selalu berada di jalan kebenaran dan mendapatkan hak yang seadil adilnya

AMIN YA RABBAL ALAMIIN

Wallahu’alam bisshowab…

(Para wali Allah mempunyai mata yang diterangi oleh, dan melihat dengan, cahaya Tuhan. Mereka menarik pelajaran dari semua yang mereka dengar dan lihat. Cahaya Tuhan memancar di wajah mereka: siapa pun yang melihatnya menjadi ingat kepada Allah)
Share on Google Plus

About Admin

Khazanahislamku.blogspot.com adalah situs yang menyebarkan pengetahuan dengan pemahaman yang benar berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah dengan pemahaman generasi terbaik dari para sahabat Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam beserta pengikutnya.
    Blogger Comment

0 komentar:

Post a Comment


Terima Kasih Telah Berkunjung di khazanahislamku.blogspot.com

Berikan Komentar dengan Penuh ETIKA untuk kita Diskusikan bersama